Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, zoals een vaatwasser of een combi-steamer, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Deze aftrek geeft u financiële voordelen, er zijn wel een aantal spelregels.
 
Wanneer heeft u geen recht op KIA?
De aftrek is van toepassing op bijna alle bedrijfsmiddelen. Er zijn een paar uitzonderingen. Investeringen in bedrijfsmiddelen als woonhuizen, auto’s die niet voor beroepsvervoer zijn en huisdieren worden bijvoorbeeld niet erkend. Evenals producten die bestemd zijn voor verhuur of gebruik in het buitenland. Het is voor de belastingdienst van belang dat de producten gebruikt worden door de ondernemer zelf en in Nederland.
 
Ook de herkomst van de producten in belangrijk. Als u van een familielid een bedrijfsmiddel koopt, komt deze niet in aanmerking voor de KIA. Hetzelfde geldt voor bedrijfsmiddelen die u van privévermogen overbrengt naar uw bedrijf.
 
Grootte van investering
Uw investering moet aan een minimaal bedrag voldoen. Als u bijvoorbeeld investeert in een waterontharder van 400 euro, telt deze niet mee in de berekening. Bedrijfsmiddelen moeten meer dan 450 euro kosten per product om mee te tellen voor de aftrek. Het totale bedrag van al uw producten moet bij elkaar hoger zijn dan 2300 euro, bedragen hieronder worden niet meegeteld. Bij grotere investeringen wordt het percentage van de KIA lager. (zie onderstaande tabel)
 
Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan 2.300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 € 15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.748
311.243 en meer 0%
 
 
Combineren van KIA en EIA
Als u investeert in een energiebesparend bedrijfsmiddel, zoals een vaatwasser met warmteterugwinning of een gasgestookte combi-steamer, kunt u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en energie-investeringsaftrek combineren.